Kontaktinformation

E-postadresser är formatet
förnamn.efternamn@rennova.fi

Maunu Ylimäki, ing.
Verkställande direktör
Tuomas Grev, ing.
Förman
Elias Pitkäkoski, ing.
Förman
Tuomas Salomäki, ing.
Förman
Mikko Ojala, ing.
Ekonomichef
Juho Ylimäki, econ.dr
Styrelseordförande

Besöks- och postadress (annan post än fakturor):

Rennova Ab
Kyrkoesplanaden 30B
65100 Vasa
FO-nummer: 2335523-4

Fakturaadress:

Online fakturor:

Online faktureringsadress:
003723355234
Operatör: Pagero
Dataformat: Finvoice

Pappersräkningar:

Rennova Ab
Kyrkoesplanaden 30B
65100 Vasa