Strandgatan 14, Vasa

Gårdsrenovering

Projektet innehöll flera förbättringar, såsom rivning av det gamla garaget och byggandet av ett nytt biltak med stålram, spetsmurad fasad och grönt tak.

Rennova ansvarade för arbetsledning och byggarbete. Experter från många områden användes i projektet och Rennovas professionella ledning säkerställde projektets framgång. Slutresultatet var en betydande förbättring av funktionaliteten och estetiken på gårdens område. Det nya elsystemet och laddstationerna för elbilar i framtiden kommer att öka invånarnas komfort och bidra till en hållbar utveckling.