Ansasgatan 5, Vasa

VVS-renovering och restaurering av gårdsområdet

Fastighetens rörrenovering och restaurering av gården var ett omfattande projekt som krävde ett brett samarbete mellan många olika aktörer. Som huvudentreprenör ansvarade Rennova för arbetsledningen.

I projektet har fastighetens VVS-system sanerats med traditionell metod och samtidigt totalrenoverades byggnadens samtliga 16 våtrum. Designen av badrummen har utförts i samarbete med Laattapiste. Dessutom installerades Molok-avfallscontainrar med stor kapacitet på bostadsbolagets gård, som är en ekologisk och praktisk lösning för att samla in avfall. Ett cykelförråd byggdes också för de boende för att underlätta en aktiv vardag. Bostadsföreningens uteplatser städades och träd beskars, vilket förbättrade bekvämligheten på gården.

Slutresultatet blev en mer funktionell fastighet som helhet, där praktiskt taget all byggnadsteknik nu är uppdaterad för 2020-talet.