Gårdsrenovering

Projektet innehöll flera förbättringar, såsom rivning av det gamla garaget och byggandet av ett nytt biltak med stålram, spetsmurad fasad och grönt tak.

VVS-renovering och restaurering av gårdsområdet

Fastighetens rörrenovering och restaurering av gården var ett omfattande projekt som krävde ett brett samarbete mellan många olika aktörer. Som huvudentreprenör ansvarade Rennova för arbetsledningen.